CỬA HÀNG LIÊN ĐOÀN

Đại lộ Hùng Vương, Ngã 5 mới, TT. Kẻ Sặt, H. Bình Giang, Hải Dương