CỬA HÀNG CHẤN HƯNG.

Sạp 11D + 12 D Trịnh Hoài Đức, Quận 5, TP Hồ Chí Minh.