CỬA HÀNG ĐẢO QUYÊN

Địa Chỉ : Đường 352, Thôn Vối Quảng Thanh, Xã Quảng Cư, Huyện Thủy Nguyên, Thành Phố Hải Phòng