CỬA HÀNG ĐIỆN MÁY TÂN DUY PHÁT

Địa Chỉ: Số 3 Đường Gom, Cầu Vượt Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành Phố Hải Phòng