CỬA HÀNG ĐIỆN MÁY THÀNH CÔNG(HỘ KINH DOANH PHẠM THÀNH CÔNG).

Địa Chỉ: Số 232, Khu 1, Thị Trấn Cái Rồng, Huyện Vân Đồn, Tỉnh Quảng Ninh.