CỬA HÀNG ĐIỆN MÁY TRƯỜNG TRUNG(HKD NGUYỄN VĂN TRƯỜNG).

Địa Chỉ : Số 443 Phạm Văn Đồng,Tổ Dân Phố 1B, Phường Hải Thành, Quận Dương Kinh, Thành Phố Hải Phòng.