CỬA HÀNG ĐỨC ANH

Thôn Lai Xá, Xã Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội.