CỬA HÀNG ĐIỆN MÁY DUY THẢO

Địa Chỉ : Tổ 8 , Khu 6 , Phường Giếng Đấy , Thành Phố Hạ Long , Tỉnh Quảng Ninh