CỬA HÀNG GIA ĐẠO

170 Đường Ven Biển, Phường 12, Thành Phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu