CÔNG TY CP CƠ KHÍ XÂY DỰNG GIA PHÁT

139 đường Huyền Quang Phường Hoàng Văn Thụ TP Bắc Giang