CỬA HÀNG HIỆP ÁNH CƠ SỞ 2

382 Phạm Hùng , Xã Hòa Phước, Huyện Hòa Vang,  Thành Phố Đà Nẵng.