CỬA HÀNG HOÀNG SỸ

Địa Chỉ : Số 60 Đường 361, Tổ 4, Vọng Hải, Phường Hưng Đạo, Quận Dương Kinh, Thành Phố Hải Phòng