CỬA HÀNG KIM KHÍ ĐIỆN MÁY HUÂN HIỀN

Khu Tân Tiến, Xã Minh Tân, Huyện Cẩm Khê, Tỉnh Phú Thọ