CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HUYỀN TRANG.

Xóm 3, Xã Hải Vân, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định.