CỬA HÀNG LÊ MINH TRẦN

15 Nguyễn Trãi, Phường Hải Châu 2, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng .