CỬA HÀNG LINH VINH

Địa Chỉ : Đường 10 , Xã Việt Tiến , Huyện Vĩnh Bảo , Thành Phố Hải Phòng