CỬA HÀNG MINH THƯ

Cổng KCN Rạch Bắp, Xã An Điền, Thị Xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương.