CỬA HÀNG NGỌC HỒI (CƠ SỞ 1).

Đường 29/3, Phường Hòa Xuân,  Quận Cẩm Lệ, Thành Phố Đà Nẵng.