CỬA HÀNG PHAN BẮC.

1052 Nguyễn Duy Trinh, Phường Nông Trường, Quận 9,TP Hồ Chí Minh.