CỬA HÀNG QUANG BÌNH.

18/4 Tam Đông, Đặng Thúc Vịnh, Huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh.