CÔNG TY TNHH ĐIỆN MÁY BẮC NINH.(CỬA HÀNG ĐIỆN MÁY QUẾ THƠ).

Số 128 Trần Phú, Phường Đông Ngàn, Thị Xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh