CỬA HÀNG QUÝ THỐNG

Địa Chỉ : Số 66 , Tổ 1 , Khu 10 , Thị Trấn Trới , Huyện Hoành Bồ , Tỉnh Quảng Ninh