CỬA HÀNG QUYẾT THẮNG

Chợ Tre, Thị Trấn Phùng , Xã Đan Phượng ,Huyện Đan Phượng, Thành Phố Hà Nội.