CỬA HÀNG QUYẾT TIẾN ĐẠT

Địa Chỉ: Số 139  Phố Mới, Xã Thủy Sơn, Huyện Thủy Nguyên, Thành Phố Hải Phòng