CỬA HÀNG TÂM THẢO.

DT605, Xã Hòa Tiến, Huyện Hòa Vang,Thành Phố Đà Nẵng.