CỬA HÀNG THANH BÌNH CƠ SỞ 2.

64 Nguyễn Trãi, Phường Hải Châu 2, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.