CỬA HÀNG THANH DUÂN

TDP6, P.NGHĨA PHÚ , Tx. Gia Nghĩa, tỉnh Đak Nông