CỬA HÀNG THANH HIỀN.

204 Trần Nhân Tông, Thị Trấn Vĩnh Điện, Huyện Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam.