CỬA HÀNG TIẾN ĐẠT

Cổng Khu Công Nghiệp Bàu Bàng, Xã Lai Hưng, Huyện Bầu Bàng, Tỉnh Bình Dương