CỬA HÀNG TIẾN THỰ

Xã Thụy Sơn, Huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Thái Bình.