CỬA HÀNG TRANG LAN

5/3 Ấp Thanh Hòa, Hố Nai 3, Trảng Bom, Đồng Nai.