CỬA HÀNG TUẤN HẢI PHÒNG

Địa Chỉ : LQ10  Xã Kiền Bái – Huyện Thủy Nguyên – Thành Phố Hải Phòng