CỬA HÀNG VẬT TƯ TỔNG HỢP HỒNG HIỀN(HỘ KINH DOANH ĐINH VĂN HỒNG).

Địa Chỉ: Số 335 Lê Thanh Nghị, Phường Cẩm Trung, Thành Phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh.