CỬA HÀNG ĐIỆN MÁY XUÂN NGỌC

Địa Chỉ : Khu 7 , Thị Trấn Trới , Huyện Hoành Bồ , Tỉnh Quảng Ninh