CỬA HÀNG ĐIỆN CƠ NGỌC ĐẠI

1089 Nguyễn Duy Trinh. Phường Long Trường, Quận 9, TP Hồ Chí Minh.