ĐIỆN CƠ MINH TỤ

538 Tôn Đức Thắng, TDP 1, Phường Nghĩa Thành, TP Gia Nghĩa, Tỉnh Đăk Nông