ĐIỆN CƠ VŨ

34 Lê Quý Đôn, Phường 5, Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng