CỬA HÀNG MẠNH THỦY

ĐH5, PHƯỚC TỈNH, LONG ĐIỀN, BÀ RỊA VŨNG TÀU, VIỆT NAM.