CỬA HÀNG PHƯỚC HƯƠNG

103 Quốc Lộ 1A, Thi Trấn Vĩnh Điện, Huyện Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam.