CÔNG TY PHƯỚC THÀNH

64 Sinh Trung, Phường Vạn Thạnh, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa