CỬA HÀNG SƠN HÀ 2.

Tỉnh Lộ 830, Ấp 4, Xã Lương Bình, Huyện  Bến Lức, Tỉnh Long An.