CỬA HÀNG TÍN THÀNH.

1606 Tỉnh Lộ 10, Phường Tân Tạo,Quận  Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh.