NGUYEN KIEM STORE

1295 Giai Phong, Hoang Mai District, Hanoi City.