THANH PHAT STORE

673 Bình Giã Street, Thang Nhat Ward, Vung Tau City, Ba Ria Vung Tau Province