DLX2424JX1 BỘ SẢN PHẨM(DMP180+DTW300)(18V)

DLX2424JX1

Tính năng

( 2 pin 18V 5Ah, 1 sạc nhanh )