Máy Cắt Thạch Cao 1

SD100DSYJ MÁY CẮT THẠCH CAO DÙNG PIN(12V MAX)

Sạc nhanh , 2 pin 12Vmax 1.5Ah, Thùng Makpac loại 3