Máy khoan, Vặn Vít

DDF487RFJ MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN

Sạc nhanh, 2 pin 3Ah, thùng makpac loại 2

DF001DW MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN

Bao gồm pin và cáp sạc

DF001GM201 MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN

2 pin 40v 4Ah, 1 Sạc nhanh , Thùng makpac loại 3

DF333DNX10 MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN

1 Pin 12V 2.0Ah, 2 pin 18V 5Ah, 1 sạc 2 cổng

DA001GZ MÁY KHOAN GÓC DÙNG PIN

Không bao gồm pin , sạc

DF488DWAE MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN

Bào gồm sạc DC18WA, 2 pin BL1820G 2.0Ah