Máy hút bụi cầm tay dùng pin (BM)

CL106FDSY MÁY HÚT BỤI DÙNG PIN

1 pin 12V 1.5Ah, 1 sạc nhanh

CL106FDSYW MÁY HÚT BỤI DÙNG PIN

1 pin 12V 1.5 Ah, 1 sạc nhanh

CL107FDSY MÁY HÚT BỤI DÙNG PIN

1 pin 12V 1.5Ah, 1 sạc nhanh

CL107FDSYW MÁY HÚT BỤI DÙNG PIN

1 pin 12V 1.5Ah, 1 sạc nhanh

CL108FDSY MÁY HÚT BỤI DÙNG PIN

1 pin 12V 1.5Ah, 1 sạc nhanh

CL108FDSYW MÁY HÚT BỤI DÙNG PIN

1 pin 12V 1.5Ah, 1 sạc nhanh

CL111DWR MÁY HÚT BỤI DÙNG PIN

pin 10.8V/1.5Ah (cố định sẵn theo máy)

DCL180FRFW MÁY HÚT BỤI DÙNG PIN

1 pin 18V 3.0Ah, 1 sạc nhanh

DCL180Z MÁY HÚT BỤI DÙNG PIN

Không bao gồm pin , sạc

DCL182FRFW MÁY HÚT BỤI DÙNG PIN

1 pin 18V 3.0Ah, 1 sạc nhanh

DCL182Z MÁY HÚT BỤI DÙNG PIN

Không bao gồm pin , sạc