CL111DWR MÁY HÚT BỤI DÙNG PIN

CL111DWR

Tính năng

( pin 10.8V/1.5Ah (cố định sẵn theo máy) )

Sức Chứa/Khả Năng Chứa 560 mL
Sử Dụng Liên Tục(Phút) 12
Kích thước (L X W X H) 906x102x109mm (35-3/4"x4"x4-1/4"
Lưu lượng khí tối đa 1.4 m³/min
Lưu Lượng Hút Tối Đa (Nước) 3.4 kPa (350 mmH2O)
Trọng Lượng 0.94 kg (2.1 lbs.)
 Đầu hút T (198524-9),đầu hút khe (416225-0),ống nối dài (451425-5), giá đỡ ống hút bụi (416227-6),túi bụi (443060-3).