Máy Bắn Đinh Nhỏ Dùng Hơi

PT354DSAJ MÁY BẮN ĐINH DÙNG PIN(12V MAX)

Sạc nhanh , 2 pin 12Vmax 2.0Ah, Thùng Makpac loại 1

PT354DSYJ MÁY BẮN ĐINH DÙNG PIN(12V MAX)

Sạc nhanh . 2 pin 12Vmax 1.5Ah, Thùng Makpac loại 1